top of page

Wsparcie prezentacji

Home / Usługi / Wsparcie prezentacji

image001.jpg

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza firma uzyskała dofinansowanie na realizację projektu  „Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej usługi wsparcia prezentacji produktowej przez firmę Proscenium Media Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie Proscenium Media Sp. z o.o.. Cel ten jest spójny z celem działania 3.3 Innowacje w MŚP RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja wzmocni zdolności prorozwojowe firmy i doprowadzi do wprowadzania na rynek wysokiej jakości innowacyjnej usługi wsparcia prezentacji produktowej. Dzięki wprowadzonej na skalę rynku krajowego innowacji produktowej związanej z wprowadzeniem znacząco ulepszonej usługi podniesie się poziom innowacyjności Proscenium Media Sp. z o.o., regionu i kraju.

W efekcie realizacji projektu zwiększy się skala działalności Proscenium Media i nastąpi zwiększenie zasięgu oferty firmy w ramach nowych rynków zbytu. Obecnie ze swoimi usługami firma jest obecna na rynkach polskim, chińskim i włoskim. W wyniku realizacji projektu planuje

się rozszerzyć ekspansję na rynki europejskie i arabskie, głównie na rynek Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz bardzo chłonny w nowe technologie rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wartość projektu: 1 381 722,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 886 324,54 PLN

bottom of page